Veiligheidskundigen

Veiligheidskundigen - HOS VeiligheidsCombi

Middelbaar (MVK) en Hoger Veiligheidskundigen (HVK)

Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en wordt er een specialist ingehuurd. Deze specialisten zijn dan Middelbaar of Hoger Veiligheidskundigen (MVK of HVK).

De Middelbare Veiligheidskundige en Hogere Veiligheidskundige zijn allebei nodig! De MVK’er concentreert zich meer op de uitvoering van de veiligheid op de werkvloer. Hij controleert of de veiligheidsplannen nageleefd en uitgevoerd worden door controles op locatie. De HVK’er zorgt dat de organisatie als geheel ook veilig werkt en de structuur biedt om veiligheid voor de werknemers te borgen. Een HVK-er is ervoor opgeleid om een uitgebreide RI&E en een VGM plan op te stellen en zal zijn uitgebreide kennis en kunde op het gebied van de Arbowetgeving inzetten.

Beide veiligheidskundigen zijn in staat toolboxen te organiseren en te geven, veiligheidsinstructies te geven en inspecties/audits op locatie te verrichten.

Is uw organisatie bezig met het verbeteren van de veiligheid binnen het bedrijf of bij een project? Neem dan contact met ons op voor een passende offerte. Zowel onze HVK’ers en MVK’ers zijn snel in te zetten om maatwerk te leveren bij uw situatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!