Wat doet een brandwacht?

Wat voor brandwachten zijn er?

Wat doet een brandwacht? Voor wij die vraag kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten welke functies er zijn als brandwacht. Er zijn namelijk verschillende soorten brandwachten. Brandwachten zijn onderverdeeld in twee verschillende groepen. De eerste groep zijn repressieve brandwachten, de tweede groep preventieve. 

Repressieve brandwachten

De term “brandwacht” is bekend als de voormalige naam van de brandweeropleiding. Daarom zijn de bekendste brandwachten eigenlijk de brandweermannen zelf, zij worden ook wel manschappen genoemd. Een repressieve brandwacht beschikt daarom dus over een Manschap diploma. 

Preventieve brandwachten

Preventieve brandwachten zijn brandwachten die zoals de naam al aangeeft preventief de veiligheid waarborgen. De preventieve brandwachten worden ingezet op het moment wanneer er een brandgevaarlijke situatie dankzij verschillende omstandigheden kan plaatsvinden. Preventieve brandwachten zijn onderverdeeld in Rijksgediplomeerde brandwachten en Industriële brandwachten.

Brandwachten met specialisaties 

Daarnaast zijn er ook brandwachten met verschillende specialisaties. De specialisaties zijn Mangatwachten/Gasmetrist. Deze brandwachtspecialisaties houden landelijk toezicht bij werk in besloten ruimtes bij industriële bedrijven.

De werkzaamheden van een brandwacht

De werkzaamheden van brandwachten zijn verschillend per functie. Preventieve brandwachten, of te wel de rijksgediplomeerde of industriële brandwachten, hebben andere taken dan een repressieve brandwacht (manschap). De taken leggen wij hieronder verder uit.

Repressieve brandwacht of manschap

De repressieve brandwachten of manschappen zijn dus onderdeel van de brandweer. Zij kunnen werken bij een kazerne of onderdeel zijn van de vrijwillige brandweerkorps. Zij handelen en bestrijden direct het incident dat plaatsvindt. Denk hierbij aan een brand, waterongeluk, een ongeluk met gevaarlijke stoffen en hulpverlening.

Rijksgediplomeerde brandwachten

 • Houden toezicht bij werk met brandgevaarlijke stoffen en situaties;
 • zij controleren vergunningen en de (veiligheid) procedures;
 • ook houden zij toezicht op de beschermende middelen;
 • daarnaast lopen zij controlerondes.

Industriële brandwachten

 • Een industriële brandwacht houdt toezicht op de veiligheid;
 • voeren gasmetingen uit;
 • inspecteren de blusmiddelen;
 • de bereikbaarheid van vluchtroutes controleren;
 • handelen bij calamiteiten en voert bedrijfshulpverlening uit.
verschil tussen brandwachten - hos veiligheidscombi - wat doet een brandwacht

Wanneer is een brandwacht verplicht?

Brandwachten zijn er om de werkvloer, uw collega’s en bezoekers veilig te houden wanneer de brandgevaarlijkerisico’s hierom vragen. Zij zorgen er voornamelijk voor dat brand kan worden voorkomen en dat de veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd. De gemeente, verzekeraars of de brandweer kan de inzet van een brandwacht verplichten wanneer een situatie daar naar vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • de brandmeldinstallatie niet werkend is;
 • de blusinstallaties of sprinklerinstallaties uitgevallen zijn of storing hebben;
 • er verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden;
 • bij heetwerkzaamheden;
 • evenementen;
 • of bij onderbezetting van de BHV organisatie. 

Heeft u een brandwacht nodig?

Heeft u een brandwacht nodig vanwege een mogelijke brandgevaarlijke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een passend voorstel bij uw situatie.

U kunt hier het contactformulier invullen. Uiteraard nemen wij dan persoonlijk contact met u op om de oplossingen te bespreken.